Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ


Γιώργος Σιγάλας, Για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα νέα Προγράμματα Σπουδών και τα σχολικά βιβλία

Οι Θεολόγοι της Ηπείρου, της Κέρκυρας και της Λευκάδας σε Ψήφισμά τουςhttp://thriskeftika.blogspot.com/2010/10/blog-post_8305.html επεσήμαιναν σχετικά με τις φήμες για νέα Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία: "Δεν είναι δυνατόν όταν ... συγκροτούνται επιτροπές για την σύνταξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και τη συγγραφή νέων βιβλίων, να παραγκωνίζονται οι φυσικοί φορείς που εκπροσωπούν τους κλάδους των εκπαιδευτικών, όπως είναι οι επιστημονικές τους Ενώσεις, το Π.Ι. και οι Θεολογικές Σχολές. Θεωρούμε δε αξιοπερίεργη την αναγγελία νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση και αδιανόητη την διάθεση κονδυλίων γι’ αυτό το σκοπό σε δύσκολους οικονομικά καιρούς, την στιγμή που πολύ πρόσφατα (2006-2007) απέκτησε η υποχρεωτική εκπαίδευση νέα βιβλία για όλα τα μαθήματα, τα οποία ακόμη δεν έχουν τελικά αξιολογηθεί από τους διδάσκοντες, όπως προβλέπονταν".
Σημαντική παρέμβαση στο θέμα έκανε με άρθρο του στην alfavita.gr ο κ. Γιώργος Σιγάλας, Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.)και Πρόεδρος της Ένωσης Κύριου Προσωπικού Π.Ι.. Αναδημοσιεύουμε το άρθρο αυτό:
Γιώργος Σιγάλας
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.)
Πρόεδρος της Ένωσης Κύριου Προσωπικού Π.Ι.

Αγ. Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2010
Για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα νέα Προγράμματα Σπουδών
και τα σχολικά βιβλία
Με βάση το νόμο 1566/85 ο οποίος είναι ακόμη σε ισχύ, το Π.Ι. καταρτίζει τα Προγράμματα Σπουδών. Για τη σύνταξη των νέων Προγραμμάτων Σπουδών που έχουν εξαγγελθεί από την ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ έχει εγκριθεί ένα Τεχνικό Δελτίο, αλλά, παράλληλα προωθούνται διαδικασίες που θα τις χαρακτήριζα εξωθεσμικές, για τις οποίες δεν ερωτήθηκαν ποτέ τα Τμήματα του Π.Ι. και οι οποίες δε με βρίσκουν σύμφωνο....
Ως παράδειγμα, συστάθηκε μια ενδεκαμελής επιτροπή "σοφών" αποτελούμενη, από εξωθεσμικούς παράγοντες, η οποία ανέλαβε το ρόλο του συντονισμού και της επιστημονικής καθοδήγησης για τη σύνταξη των Προγραμμάτων Σπουδών και πιθανώς και για περαιτέρω θέματα ( δεν θα επεκταθώ, εδώ, και στη "διαδικασία επιλογής" των μελών της ενδεκαμελούς επιτροπής ). Αυτές οι διαδικασίες δυσχεραίνουν την υλοποίηση των έργων, καθώς δημιουργούν πολλαπλές "εξουσίες", ενώ ο υπεύθυνος του έργου θα αρκούσε για τον έλεγχο της πορείας, το συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων του κάθε έργου, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Έτσι τα Τμήματα του Π.Ι. θα έχουν θεσμικά τον τελευταίο λόγο για την έγκρισή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών με βάση το νόμο 1566/85, εάν εν τω μεταξύ δεν καταργηθούν από τη φημολογούμενη " αναδιάρθρωση" του Π.Ι., με τον κίνδυνο να υπάρχει ιδεολογική χειραγώγηση της εκπαίδευσης από εξωθεσμικές "επιτροπές".

Επανειλημμένως, τα μέλη του Κύριου Προσωπικού του Π.Ι. τοποθετηθήκαμε και από Ολομέλεια και το ζητήσαμε από τον Πρόεδρο του Π.Ι. και από την ίδια την Υπουργό, υπεύθυνοι των ομάδων για τη σύνταξη των Προγραμμάτων Σπουδών να είναι οι αντίστοιχοι Σύμβουλοι του Π.Ι. που έχουν την ευθύνη των μαθημάτων, την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τη συνέχεια και την ιστορική μνήμη στη σύνταξη των Προγραμμάτων Σπουδών, αλλά δεν έχουμε εισακουστεί. Μετά από την παρέλευση αρκετών μηνών από την εξαγγελία για νέα Προγράμματα, δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμη για τα άτομα που συγκροτούν τις ομάδες σύνταξης των Προγραμμάτων Σπουδών (ενώ μέχρι τώρα οι αντίστοιχες ομάδες εγκρίνονταν από τα Τμήματα του Π.Ι.), ούτε για το σκοπό και τους στόχους των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, ούτε οι ομάδες έχουν ξεκινήσει τις εργασίες τους ακόμη, ενώ υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με βάση το Τεχνικό Δελτίο, το οποίο καθορίζει ότι εντός ολίγων μηνών θα πρέπει να παραδοθούν τα νέα Προγράμματα. Να υπενθυμίσω ότι τα Προγράμματα Σπουδών δεν συντάσσονται εντός ελαχίστων μηνών, αλλά απαιτούν μακροχρόνιο μελέτη , υλοποίηση και πειραματική εφαρμογή. Η φιλανδή, μάλιστα, ειδικός στα προγράμματα σπουδών, κ. L. Makinen κατά τα εκπαιδευτικά της σεμινάρια στο Π.Ι. δήλωσε έκπληκτη για το προγραμματισμένο σύντομο χρονοδιάγραμμα του Τεχνικού Δελτίου.

Οφείλω να τονίσω, επιπλέον, ότι για να συνταχθούν νέα προγράμματα, πρέπει να έχουμε διαπιστώσει ότι τα προηγούμενα είχαν τόσα προβλήματα που δεν επιδέχονται βελτίωση, ώστε απαιτείται η εκ νέου σύνταξή τους. Όμως, τέτοια αξιολόγηση δεν έχει γίνει και αδυνατώ να φανταστώ με ποια στοιχεία απορρίφθηκαν, καθότι εγώ θεωρώ ότι τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών, που συντάχθηκαν τόσο πρόσφατα και που ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί σε όλη τους την έκταση, είναι σύγχρονα, προοδευτικά, διαθεματικά, ανοίγουν προοπτικές στην εκπαίδευση και περιλαμβάνουν, ήδη, σχεδόν το σύνολο των στόχων που θέτει το κείμενο του "Νέου Σχολείου". Αυτό άλλωστε μπορεί εύκολα να το διαπιστώσει κανείς με τη μελέτη των ΔΕΠΠΣ.

Απορίας άξιον είναι, επίσης, το πώς εγκρίθηκε Τεχνικό Δελτίο από τη Διαχειριστική Αρχή για χρηματοδότηση σύνταξης νέων Προγραμμάτων τη στιγμή που προσφάτως χρηματοδοτήθηκε η σύνταξη των προηγούμενων Προγραμμάτων Σπουδών, χωρίς να απαιτηθεί πρώτα η αξιολόγησή τους.

Κατά την άποψή μου τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών χρήζουν βελτίωσης, ώστε να είναι πιο λειτουργικά και, αφού διατηρηθούν τα ισχυρά τους σημεία, θα αρκούσε να βελτιωθούν σε διαπιστωμένα εμπειρικώς ζητήματα, όπως τυχόν περιορισμός της έκτασης της διδακτέας ύλης, διαφοροποίηση των δεξιοτήτων που επιδιώκονται ως στόχοι από τους μαθητές, " άνοιγμα" σε ορισμένα μαθήματα, όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε ο διδάσκων να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών, πρόσθεση νέων στόχων που καθορίζονται από τις εν εξελίξει πολιτικο-κοινωνικές διεθνείς και ελληνικές συνθήκες, όπως π.χ. κλιματική αλλαγή, παγκοσμιοποίηση, αλλαγή κοινωνικών δομών, νέες τεχνολογίες, νέες μέθοδοι εργασίας, μεταναστευτικό ρεύμα, ΔΝΤ κ.ά.. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ θα πρέπει να συμπεριλάβουν σε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό και τα δώδεκα χρόνια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών μέχρι τώρα αφορούσαν άμεσα το Π.Ι. και τους συγγραφείς των βιβλίων. Παρεπιπτόντως να σημειώσουμε ότι είναι σκόπιμα Αναλυτικά και όχι περιληπτικά, για να είναι σαφή και να διευκολύνουν την εφαρμογή τους στα σχέδια μαθημάτων. Ο εκπαιδευτικός ακολουθούσε το σχολικό βιβλίο και ελάχιστα συμβουλευόταν τη διδακτέα ύλη και τους στόχους από το Πρόγραμμα Σπουδών. Η μεθοδολογική προσέγγιση της διδασκαλίας, που θα ζητά από τον εκπαιδευτικό να μελετά ο ίδιος τα Προγράμματα Σπουδών και να σχεδιάζει διδακτικά σενάρια, συλλέγοντας πολυποίκιλο από διάφορες πηγές εποπτικό υλικό (ντοσιέ) και όχι χρησιμοποιώντας το ένα και μοναδικό βιβλίο, δεν προϋποθέτει αλλαγή Προγραμμάτων Σπουδών αλλά συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις. Νέα Προγράμματα Σπουδών σημαίνει ότι ακυρώνονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό όλα τα βιβλία μαθητή τα οποία είναι γραμμένα σύμφωνα με τα προηγούμενα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Ο μη σχεδιασμός συγγραφής νέων βιβλίων από το Π.Ι. σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα, αφού θα ακυρωθούν στην πράξη τμήματα των υπαρχόντων σχολικών βιβλίων, θα ανοίξει μεγάλο πεδίο δράσης συγγραφέων ιδιωτικών συμφερόντων, οι οποίοι θα σπεύσουν να συγγράψουν βιβλία σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα, για να συμπληρώσουν το κενό και να "βοηθήσουν" τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι, βέβαια, σύμφωνο με το πολλαπλό σχολικό βιβλίο. Ήδη, πριν από δέκα χρόνια εφάρμοσε πολλαπλό βιβλίο, αλλά το πρόγραμμα αυτό διακόπηκε. Να προσεχθεί, όμως, εδώ, ιδιαίτερα μια σημαντικότατη διαφορά. Το πολλαπλό βιβλίο σήμαινε ότι ο ΟΕΔΒ θα διέθετε δωρεάν αντί από ένα, δύο ή τρία βιβλία μαθητή διαφορετικών συγγραφέων για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και ο εκπαιδευτικός θα είχε την ευχέρεια να επιλέξει. Ο νέος σχεδιασμός, όμως, εξ όσων διαφαίνεται, είναι να παραμείνει το ένα βιβλίο, το οποίο θα είναι απαξιωμένο (και πιθανώς σύντομα γι αυτό θα καταργηθεί), και ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές του θα καλούνται να συλλέγουν το έντυπο και το ηλεκτρονικό υλικό με βάση την ύλη και τους στόχους του προγράμματος σπουδών, επωφελούμενοι από το διαδίκτυο, τις δυνατότητες της ψηφιακής τάξης και το ηλεκτρονικό βιβλίο (στο χαοτικό διαδίκτυο το δωρεάν προσφερόμενο υλικό δεν είναι πάντα και τι καλλίτερο).Η διαδικασία συλλογής υλικού φαίνεται καταρχήν θετική και ότι ανοίγει ορίζοντες. Σύμφωνα, όμως, με την πραγματικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο είναι βιβλιοκεντρικό, οι εκπαιδευτικοί, έχοντας στη διάθεσή τους ένα ελλιπές βιβλίο, αλλά και οι γονείς στη συνέχεια θα φροντίζουν να αγοράζουν από το ελεύθερο εμπόριο το έντυπο ή ηλεκτρονικό σχολικό βιβλίο, το οποίο θα είναι γραμμένο σύμφωνα με τα νέα προγράμματα σπουδών. ΄Ετσι, θα μετακυλήσει το κόστος του σχολικού βιβλίου στους γονείς!!!

Τα αντίστοιχα Παιδαγωγικά Ινστιτούτα της Ευρώπης συνήθως δεν συγγράφουν σχολικά βιβλία ούτε τα εκδίδουν. Συντάσσουν Προγράμματα Σπουδών και τις προδιαγραφές για τη συγγραφή των βιβλίων. Τα βιβλία συγγράφονται στο ελεύθερο εμπόριο και πιστοποιούνται από τα Παιδαγωγικά Ινστιτούτα. Αυτή, όμως, η διαδικασία δυσχεραίνει την παροχή του δωρεάν σχολικού βιβλίου στην Ελλάδα, διότι το κόστος της έκδοσης από τον ΟΕΔΒ είναι ελάχιστο, ενώ τα βοηθήματα στο ελεύθερο εμπόριο έχουν πολλαπλάσια τιμή αγοράς.

Κατά την άποψή μου το κύριο πρόβλημα δεν είναι τα Προγράμματα Σπουδών. Τα ισχύοντα προγράμματα είναι προγράμματα σύγχρονα, διαθεματικά, και ελάχιστα μπορούν να βελτιωθούν συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα άλλων προηγμένων χωρών. Κύριο πρόβλημα είναι η ελλιπής χρηματοδότηση στην παιδεία, η ελλιπής κατάρτιση σε θέματα διδακτικής των φοιτητών που πρόκειται να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, η έλλειψη κινήτρων στους εκπαιδευτικούς και πολλά άλλα.

Γ. Σιγάλας
Αναρτήθηκε από ΘΕΟΛΟΓΟΣ στις 16.11.10

ΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ;

ΘΕΕ ΜΟΥ .....ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ......ΤΩΡΑ... ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ...ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ........ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ!
http://www.impantokratoros.gr/p_eysebios_ihsous.el.aspx

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

ΠΩΣ ΔΙΑΛΥΕΙΣ ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ........ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...............................
http://www.youtube.com/watch?v=t-GbY_IYDN8&feature=player_embedded

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Αποσπάσματα από την έρευνα του Ν. Βαφειάδη για την Καθημερινή
Βουλευτικές απολαβές και προνόμια


• Το 2010 οι 300 της Βουλής θα μοιραστούν το ποσό των 42,5 εκατ. ευρώ.
• Ο μέσος όρος των μηνιαίων βουλευτικών αποδοχών ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.
• Το 50% φορολογείται αυτοτελώς και το υπόλοιπο προστίθεται στα τυχόν άλλα εισοδήματα.
• 35 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν μέσα στο 2010 οι συνταξιούχοι βουλευτές ή οι σύζυγοι και οι άγαμες
  θυγατέρες θανόντων βουλευτών.
• 4,3 εκατ. ευρώ προορίζεται για τις συντάξεις των πρώην πρωθυπουργών.
• Για την κατοχύρωση βουλευτικής σύνταξης απαιτούνται 4 χρόνια.
• Όσοι έχουν πρωτοεκλεγεί πριν από το 1993 συνταξιοδοτούνται από τα 55 τους χρόνια.
• Όσοι βουλευτές είναι άνω των 65 χρόνων λαμβάνουν ταυτόχρονα και βουλευτική αποζημίωση και
   βουλευτική σύνταξη. (Αναπάντητο παρέμεινε και το ερώτημα για το πόσοι βουλευτές λαμβάνουν            βουλευτική σύνταξη και πόσοι από αυτούς παραμένουν βουλευτές, εισπράττοντας ταυτόχρονα και τη      βουλευτική αποζημίωση. «Ούτε ξέρω ούτε θέλω να ξέρω», μου είπε σχετικά ο γενικός γραμματέας).
                                                                     Παροχές
• Κινητό τηλέφωνο (μέχρι 200 ευρώ μηνιαίως).
• 8 σταθερές γραμμές τηλεφωνίας (μέχρι 12.000 ευρώ).
• Αυτοκίνητο (το μισθώνει η Βουλή με λίζινγκ).
• Δωρεάν διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο για τους βουλευτές της επαρχίας (70 ευρώ ημερησίως).
• Γραφείο εκτός Βουλής και γραφική ύλη, ταχυδρομική ατέλεια, ατέλεια στις μετακινήσεις με          λεωφορεία,σιδηρόδρομο και ακτοπλοΐα, καθώς και 52 αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής για το  νομό τους, εφόσον αυτός απέχει περισσότερα από 200 χιλιόμετρα από την Αθήνα.
• Δυνατότητα λήψης άτοκων δανείων από τη Βουλή και χαμηλότοκων από τις τράπεζες.
• Κάθε βουλευτής έχει στην υπηρεσία του τέσσερις δημοσίους υπαλλήλους αποσπασμένους και μετακλητούς καθώς και έναν επιστημονικό συνεργάτη, ο οποίος πληρώνεται από τη Βουλή.
Στους πρώην πρωθυπουργούς αλλά και στους πρώην προέδρους της Βουλής παραχωρούνται γραφεία μέσα στο Κοινοβούλιο, ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχουν επανεκλεγεί βουλευτές, όπως είναι η περίπτωση του Kώστα Σημίτη. Τον πιο ευρύχωρο και ηλιόλουστo χώρο στoν δεύτερο όροφο, με εξαιρετική θέα στον Εθνικό Κήπο, εξασφάλισε πρόσφατα ο Κώστας Καραμανλής.
                                                           Συνταξιούχοι βουλευτές
Είναι οι μοναδικοί Ελληνες που έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν παράλληλα και δεύτερη σύνταξη από το επάγγελμα που ασκούν ή ασκούσαν, εφόσον δεν εργάζονται στo Δημόσιο, ή και τρίτη στην περίπτωση που ήταν συνδικαλιστές, πρώην δήμαρχοι ή πρώην νομάρχες (χορηγίες).
Μέσα στην τριετία 2010-2012 υπολογίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι μπορεί να δοθούν στoυς συνταξιούχους βουλευτές άλλα περίπου 80 εκατ. ευρώ που διεκδικούν αναδρομικά (!!!), λόγω των αναδρομικών αυξήσεων που πήραν πρόσφατα οι δικαστές (έχουν πάρει ήδη το 25%, ενώ το υπόλοιπο 75% θα καταβληθεί το Μάιο του 2011), όταν οι τελευταίοι αύξησαν τους μισθούς τους κατά περίπου 80%. Αποτελεί πάγια μέθοδο η διεκδίκηση εκ μέρους των συνταξιούχων βουλευτών των αυξήσεων που λαμβάνουν οι ανώτεροι δικαστικοί, οι οποίες μετά την τελική
δικαίωσή τους επεκτείνονται και στους εν ενεργεία βουλευτές.
                                                         Υπάλληλοι της Βουλής
• 1.340 άτομα μόνιμο προσωπικό της Βουλής.
• 1.200 αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι και επιστημονικοί συνεργάτες των βουλευτών.
• Συνολική μισθοδοσία: 106 εκατ. Ευρώ. Παίρνουν 2 επιπλέον μισθούς, που τελευταία ενσωματώθηκαν με τη μορφή επιδόματος στη βασική αποζημίωση.
• Ο νεοπροσλαμβανόμενος στη Βουλή που έχει τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (π.χ. προσωπικό καθαριότητας) λαμβάνει 1.900 ευρώ καθαρά μηνιαίως.
• Εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική υπαγωγή τους στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤ ΑΜ ακόμα και όσοι θα προσληφθούν από το 2011 και μετά.
• Συνταξιοδοτούνται έπειτα από 28,5 χρόνια υπηρεσίας και λαμβάνουν από το ταμείο αρωγής υπαλλήλων της Βουλής (ΤΑΥΒ) ένα εφάπαξ ίσο με δύο μηνιαίους μισθούς για κάθε έτος ασφάλισης (100.000 -150.000 ευρώ ο καθένας).
Το ΤΑΥΒ καρπώνεται την εκμίσθωση των κυλικείων, του εστιατορίου και των φιλοξενούμενων υπηρεσιών (Εθνική Τράπεζα κ.λπ.), ενώ έχει και τα δικαιώματα της ανακύκλωσης του χαρτιού.
Επίσης, από τη Βουλή μισθοδοτούνται και 74 ειδικοί φρουροί (άγνωστο πού υπηρετούν), ενώ καταβάλλεται και μηναίο επίδομα σε όλους τους αστυνομικούς που φρουρούν το Κοινοβούλιο.
Την τελευταία πενταετία, ο αριθμός των μόνιμων υπαλλήλων διπλασιάστηκε με διακομματική συναίνεση. Οι περισσότεροι είναι συγγενείς πολιτικών, βουλευτών, υψηλόβαθμων δικαστικών και αστυνομικών, ενώ ως υπάλληλοι έχουν προσληφθεί ακόμη και πρώην πολιτικοί, όπως ο πρώην ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μανώλης Μαυρομάτης. Αποτελεί κοινό μυστικό πως δεν προσέρχονται
όλοι οι υπάλληλοι στην εργασία τους, διότι, αν έρχονταν όλοι, θα δημιουργείτο το αδιαχώρητο. Περιμένοντας στον προθάλαμο του γ.γ., είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω προσωπικά
πως δεν φτάνουν οι καρέκλες. Μόλις έβγαινε κάποιος για τσιγάρο, αμέσως τη θέση του, πάντα πίσω από μια οθόνη κομπιούτερ ακινητοποιημένη στο Facebook, καταλάμβανε ένας άλλος.
Διαπιστευμένοι συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Βουλής
• Στέλνουν τα παιδιά τους στον εξαιρετικό παιδικό σταθμό που λειτουργεί στο υπόγειο προς τη μεριά του Εθνικού Κήπου (επειδή έχουν αυξηθεί οι ανάγκες, δημιουργείται κι άλλος σε κτίριο που παραχώρησε στη Βουλή το υπουργείο Πολιτισμού στην Πλάκα).
• Γυμνάζονται στο άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο (διαθέτει μέχρι και χαμάμ) με εννέα γυμναστές
(Μητροπόλεως 1 και Φιλελλήνων), μαζί με τους βουλευτές, τους επιστημονικούς τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους της Βουλής.
• Προσωπικός χώρος στάθμευσης στο υπόγειο γκαράζ της Βουλής.
• Δωρεάν καινούργιος προσωπικός φορητός υπολογιστής σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.
Όταν δημιουργήθηκε σάλος με τη δημοσιοποίηση των προνομίων των υπαλλήλων της Βουλής, οι τελευταίοι τα έβαλαν με τους πάνω από 70 δημοσιογράφους που καλύπτουν το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ:
«Αξιότιμε Πρόεδρε, αυτά τα λιοντάρια δεν ικανοποιήθηκαν όταν τους δωρίσατε δημόσια περιουσία, χαρίζοντάς τους προσωπικό φρουρούμενο χώρο στάθμευσης, δεν ικανοποιήθηκαν όταν τους χαρίσατε προσωπικά λάπτοπ, με χρήματα του σκληρά δοκιμαζόμενου από τα οικονομικά μέτρα Έλληνα φορολογούμενου», γράφει σε ανοικτή επιστολή προς τον Φίλιππο Πετσάλνικο ο συνδυασμός «Εργαζόμενοι εν δράσει».
                                                             Τηλεοπτικός σταθμός
• Συνολικό προσωπικό περίπου 100 άτομα.
• Κόστος για το 2010 6 εκατ. Ευρώ
• Τηλεθέασή 0,3 %.
Αναπάντητο έμεινε και το ερώτημα πόσοι από τους δημοσιογράφους που απασχολεί ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής καλύπτουν ταυτόχρονα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για λογαριασμό άλλων ΜΜΕ.
Ατιμωρησία
• Αν ένας βουλευτής απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε συνεδριάσεις το μήνα,
παρακρατείται υποχρεωτικά για κάθε απουσία το 1/30 της μηνιαίας αποζημίωσής του. Στην πράξη όμως, ενώ τα νομοσχέδια συζητούνται και ψηφίζονται σε άδεια έδρανα, ούτε ένα ευρώ δεν έχει παρακρατηθεί από κανένα βουλευτή. «Δεν έχουν γίνει υπερβάσεις στις απουσίες», με διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ο γενικός  γ ραμματέας.
• Δεν γίνεται κανένας απολύτως έλεγχος στο «πόθεν έσχες» και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των
βουλευτών, ενώ οι μετοχές, έτσι κι αλλιώς, δεν μπορούν να ελεχθούν διότι είναι ανώνυμες.
• Τα αδικήματα των υπουργών παραγράφονται με διαδικασίες εξπρές
Οι βουλευτές παραμένουν ατιμώρητοι για όλα τα αστικά και ποινικά αδικήματα που διαπράττουν, επικαλούμενοι την ασυλία τους. Ενδεικτικό είναι ότι πολίτης που μήνυσε βουλευτή για εκβιασμό οδηγήθηκε τελικά ο ίδιος στη φυλακή έπειτα από αντιμήνυση που του έκανε ο βουλευτής, ο οποίος, λόγω της ασυλίας, ουδέποτε δικάστηκε.
Η παραβίαση του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής αποτελεί καθημερινό φαινόμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μνημόνιο στήριξης ψηφίστηκε ως νομοσχέδιο, που απαιτεί 151 βουλευτές, και όχι ως διεθνής σύμβαση, που απαιτεί 180.
Και ακόμη πιo χαρακτηριστικό πως την επομένη της ψήφισής του ψηφίστηκε τροπολογία-προσθήκη, βάσει της οποίας οι συμβάσεις δανεισμού ισχύουν από τη στιγμή της υπογραφής τους, χωρίς την προϋπόθεση της κύρωσής τους από το Κοινοβούλιο, ενώ το σύνταγμα προβλέπει πως καμία προσθήκη ή τροπολογία δεν εισάγεται για συζήτηση αν δεν σχετίζεται με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου που ψηφίζεται.
ΑΡΑΓΕ ΑΚΟΥΕΙ η ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ;(ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΝ!) 
                                                                         Το κτίριο
Κατασκευάστηκε το 1840 ως ανάκτορο του Βαυαρού πρίγκιπα Όθωνα.
Λευκό μάρμαρο παντού, ακόμη και στο προαύλιο, όπου σταθμεύουν οι κυβερνητικές λιμουζίνες, ξύλο και δέρμα, χειροποίητα χαλιά και πολλοί πίνακες ζωγραφικής, που αγοράστηκαν σε πλειστηριασμούς τα τελευταία χρόνια, ενόσω βούλιαζε η πραγματική οικονομία της χώρας.
Πίνοντας καφέ...
Η μεγαλύτερη κίνηση μέσα στο κτίριο παρατηρείται στο καφενείο, ιδιαίτερα στην αίθουσα καπνιζόντων, και μπροστά από το ΑΤΜ στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, όπου σχηματίζονται μόνιμα ουρές.Παρ' όλες δε τις φαινομενικά αγεφύρωτες απόψεις μεταξύ των διαφορετικών συνιστωσών του πολιτικού φάσματος, θα δει κανείς στους διαδρόμους πως όλοι σχεδόν χαριεντίζονται μεταξύ τους.
Κάποια κινητικότητα υπάρχει στην αρχή και στην Ολομέλεια, για τα μάτια του κόσμου, όπως και στις συνεδριάσεις των αμειβόμενων επιτροπών (246 ευρώ ανά συνεδρίαση). οι ελάχιστοι που παρίστανται για κάποιο διάστημα κατά κανόνα δεν παρακολουθούν τον ομιλητή και περιορίζονται σε δημόσιες σχέσεις κάνοντας αστειάκια ή συνομιλούν μέσω κινητού τηλεφώνου για άλλες υποθέσεις, πίνοντας τον καφέ τους.
Αλλωστε, τα πολιτικά κόμματα δεν πλήττονται οικονομικά από την κρίση, όπως αποδείχτηκε και μετά την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση για αύξηση κατά 30% της ετήσιας κρατικής επιχορήγησής τους, η οποία, από τα 37 εκατ. ευρώ που είχε περιοριστεί θα φτάσει τελικά το 2010 στα 49 εκατ. ευρώ. Συνολικά τα πολιτικά κόμματα χρωστούν 36 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο και 245 εκατ. ευρώ στις τράπεζες.


ΑΝΤΙ ΣΧΟΛΙΟΥ:
Ιωάννης Καποδίστριας
«Εφόσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».

Και ο Εμμανουήλ Ροΐδης, λόγιος, συγγραφέας και δημοσιογράφος είχε πει: «Η Ελλάς εδαπάνησε άπαν το χρήμα του λαού, αντί έργων χρησίμων, εις συντήρησιν κοπαδίoυ κομματικών κηφήνων, χάριν του οποίου στέργει την πενίαν, την κακοπραγίαν, την ασημότητα και τους εμπαιγμούς του κόσμου όλου». Θα τρίζουν τα κόκκαλά τους.


ΜΙΚΡΗ ΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΝΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑΝΕ...................................................... 


ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ.......
http://www.youtube.com/watch?v=u62yjPsfoZo


ΔΕΝ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟ ΚΚΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ , ΟΥΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΡΚΕΤΟΙ  ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ)

ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΓΙΑΤΙ ΠΕΣΑΝΕ ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΩΣΑΝΕ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ 

ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΕΛΠΙΖΩ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΓΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΜΑΤΩΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ..........


Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η Θ Ε Ι Τ Ε

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΚΟΛΑ