Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Η Google δείχνει σε όλο τον κόσμο την «Δημοκρατία της Δυτικής Θράκης»!