Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ - ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ


Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να φέρει σε επαφή τον αναγνώστη με τον γνωστικισμό, τις γνωστικές σέκτες και τις διδασκαλίες του. Μέσα από αυτή την επαφή θα μπορέσει να γίνει κατανοητή η εκ των έσω πολεμική που ασκήθηκε στην Εκκλησία στα πρώτα χρόνια της ζωής της. Από την αντιπαράθεση με τις γνωστικές αιρέσεις, οι οποίες εμφανίστηκαν ήδη από την εποχή των αποστόλων, ο χριστιανισμός ξεκίνησε την διατύπωση του δόγματος. Παράλληλα, ελπίζουμε ο αναγνώστης, να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια, για την  αναγνώρισει της ταυτότητας σύγχρονων απόψεων και ιδεών, που ως νέο-γνωστικές, έχουν τις ρίζες τους σ’ εκείνη την εποχή.
Για τους σκοπούς αυτούς η εργασία αποτελείται από τέσσερα μέρη.

Στο πρώτο μέρος ανιχνεύουμε τον χαρακτήρα και την ιστορική έναρξη του φαινομένου.


Στο δεύτερο μέρος μας απασχολούν οι κεντρικές γραμμές της διδασκαλίας των γνωστικών ύστερα από παρουσίαση των πηγών. (2. Διδασκαλία των γνωστικών, 2.1 Πηγές, 2.1.1. Εκκλησιαστικά κείμενα, 2.1.2 Γνωστικά κείμενα, 2.2 Οι κεντρικές ιδέες της γνωστικής διδασκαλίας)


Στο τρίτο μέρος γίνεται μια όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή των γνωστικών ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο χώρο της παρουσίασης. Αξιοποιούνται πληροφορίες που προέρχονται μόνο από εκκλησιαστικούς συγγραφείς. (3. Γνωστικές ομάδες)


Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος εντοπίζονται οι γνωστικές ρίζες σύγχρονων θεοσοφικών οργανώσεων. (4. Η επίδραση των γνωστικών στο έργο της H. P. Blavatsky)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΔΩ:http://www.impantokratoros.gr/gnostikoi.el.aspx