Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΤΡΕΙΑΡΧΕΙΟΥ


Στο τελευταίο φύλλο της η εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος» (6/8/2010) αναφέρεται στις ευχαριστίες του Οικ. Πατριάρχη προς τους νομικούς Νικόλαο Αλιβιζάτο και Ιωάννη Κτιστάκη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου στην υπόθεση του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.).
Πράγματι προξενεί πολλά ερωτηματικά και εκπλήσσει η επιλογή των νομικών που υπερασπίζονται τα δίκαια του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ο Νίκος Αλιβιζάτος πρωτοστατεί στην Ελλάδα σε κινήσεις για την πλήρη αποχριστιανοποίηση της παιδείας και της ζωής της χώρας. Αναφέρουμε μόνο τρεις από τις πρόσφατες δράσεις του:.....

α) Με σχέδιο νόμου το οποίο συντάχθηκε με πρωτεργάτη το Νίκο Αλιβιζάτο ζητούνταν συγκριμένες πρωτοβουλίες για να προωθηθεί πλήρης διαχωρισμός Εκκλησίας –κράτους. Παρόλο που η πρόταση δεν πέρασε στο σύνολό της από τη Βουλή, ωστόσο υιοθετήθηκαν κάποια από τα σημεία της. Ένα από αυτά η απαγόρευση της εξομολόγησης των μαθητών στα σχολεία. (Βλ. σχετικό άρθροτης Ελευθεροτυπίας 7/2/2010)

β) Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του Ανθρώπου» ο Νίκος Αλιβιζάτος συνυπογράφει στις 16 Νοεμβρίου του 2009 Επιστολή προς την Υπ. Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου, στην οποία μεταξύ άλλων ζητείται η μετατροπή του θρησκευτικού μαθήματος από ομολογιακό σε θρησκειολογικό.

γ) Στις 23 Δεκεμβρίου του 2009 ο Νίκος Αλιβιζάτος συνυπογράφει με άλλους πανεπιστημιακούς κείμενο συμπαράστασης στη Θάλεια Δραγώνα μετά την «επίθεση» που δέχτηκε από στελέχη και τη νεολαία του ΛΑ.Ο.Σ. που ζητούσαν την απομάκρυνσή της από το Υπ. Παιδείας.

Ο νομικός αυτός λοιπόν είναι ένας από τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων του Οικ. Πατριαρχείου. Γι’ αυτό και δικαιολογημένα η έγκριτη εκκλησιατική εφημερίδα "Ορθόδοξος Τύπος" διερωτάται: «Τί νὰ ὑποθέσωμεν; Ὁ ἀγών τους (ενν. των νομικών αυτών) διὰ τὸν χωρισμὸν Κράτους–Ἐκ κλησίας καὶ τὸν ἀπογαλακτισμὸν τοῦ Κράτους ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν εἶναι κατευθυνόμενος ἀπὸ τὸ Φανάρι; Ἢ νὰ ὑποθέσωμεν πὼς ὅλα αὐτὰ εἶναι συμπτώσεις, αἱ ὁποῖαι ἐκθέτουν τὸ Φανάρι; Εἰς τοὺς κόλπους τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν ὁ Ἀλιβιζάτος συμπεριλαμβάνεται εἰς τοὺς ἐκκλησιομάχους, οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν τὴν σύνδεσιν Κράτους –Ἐκκλησίας. Νὰ ἀναμένωμεν διευκρινήσεις ἀπὸ τὸ Φανάρι;»